CONDICIONS GENERALS DE VENDA

samartshop

1. INFORMACIÓ GENERAL

La titularidad de este sitio web samartshop, (en endavant Lloc Web) la ostenta: , i les dades de contacte de les quals són:

Adreça: carrer de Camprodon 34

Telèfon de contacte: 640260958

Email de contacte: sam.matinez.r95@gmail.com

Aquest document (així com altres documents que aquí s'esmenten) regula les condicions per les quals es regeix l'ús d'aquest Lloc Web (samartshop) i la compra o adquisició de productes i/o serveis en aquest (en endavant, Condicions).

A efectos de estas Condiciones se entiende que la actividad que https://samartshop.com/ desarrolla a través del Sitio Web comprende:

Comercialització i distribució de peces i jocs de gres, prints il·lustrats i reserva de cursos

A més de llegir les presents Condicions, abans d'accedir, navegar i/o fer servir aquesta pàgina web, l'Usuari ha d'haver llegit l'Avís Legal i les Condicions Generals d'Ús, incloent, la política de cookies, y la política de privacidad y de protección de datos de https://samartshop.com/. En utilitzar aquest Lloc Web o en fer i/o sol·licitar l'adquisició d'un producte i/o servei a través del mateix l'Usuari consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot allò esmentat, per la qual cosa si no està dacord amb tot això, no heu d'usar aquest Lloc Web.

Així mateix, s'informa que aquestes condicions podrien ser modificades. L'Usuari és responsable de consultar-les cada cop que accedeixi, navegueu i/o utilitzeu el Lloc Web ja que seran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment en què se sol·licite l'adquisició de productes i/o serveis.

Per a totes les preguntes que l'Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions podeu posar-vos en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitades més amunt, si és el cas, utilitzant el formulari de contacte.

2. L'USUARI

L'accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d'usuari (en endavant referit, indistintament, individualment com a Usuari o conjuntament com a Usuaris), per això s'accepten, des que s'inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sens perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa legal de compliment obligat segons el cas.

L'Usuari assumeix la seva responsabilitat d'un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

 • Fer ús d'aquest Lloc Web únicament per fer consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.
 • No fer cap compra falsa o fraudulenta. Si es pot considerar raonablement que s'ha fet una compra d'aquesta índole, podria ser anul·lada i s'informaria les autoritats pertinents.
 • Facilitar dades de contacte veraces i lícits, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades (veure Avís Legal i Condicions Generals d'Ús).

L'Usuari declara ser més gran de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes a través d'aquest Lloc Web.

L'usuari podrà formalitzar, a la seva elecció, con https://samartshop.com/ el contrato de compraventa de los productos y/o servicios deseados en cualquiera de los idiomas en los que las presentes Condiciones estén disponibles en este Sitio Web.

3. PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ

Los Usuarios degudament registrats pueden comprar en el Sitio Web por los medios y formas establecidos. Deberán seguir el procedimiento de compra y/o adquisición online de samartshop, durant el qual diversos productes i/o serveis poden ser seleccionats i afegits a la cistella, cistella o espai final de compra i, finalment, fer clic a: “Comprar, Reservar

Així mateix, l'Usuari haurà d'emplenar i/o comprovar la informació que se li sol·licita a cada pas, encara, durant el procés de compra, abans de fer el pagament, es poden modificar les dades de la compra.

Seguidament, el Usuario recibirá un correo electrónico confirmando que https://samartshop.com/ ha recibido su pedido o solicitud de compra y/o prestación del servicio, és a dir, la confirmació de la comanda. Y, si és el cas, se us informarà, igualment, mediante correo electrónico cuando su compra esté siendo enviada. Si és el cas, aquestes informacions també podrien posar-se a disposició de l'Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web.

Un cop el procediment de compra ha conclòs, l'Usuari consenteix que el Lloc Web generi una factura electrònica que es farà arribar a l'Usuari a través del correu electrònic y en su caso, a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web. Així mateix, l'Usuari pot, si així ho desitja, obtenir una còpia de la factura en paper, solicitándolo a https://samartshop.com/ utilizando los espacios de contacto del Sitio Web o a través de los datos de contacto facilitados más arriba.

L'usuari reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen el producte i/o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, si és el cas, imatge d'aquest a la seva pàgina del Lloc Web, indicant, a mode enunciatiu, però no exhaustiu, i atenent cada cas: nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, les característiques, manera com es duran a terme i/o cost de les prestacions; i reconeix que la realització de la comanda de compra o adquisició materialitza l'acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

Les comunicacions, órdenes de compra y pagos que intervengan durante las transacciones efectuadas en el Sitio Web podrían ser archivadas y conservadas en los registros informatizados de https://samartshop.com/ con el fin de constituir un medio de prueba de las transacciones, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que a aquest respecte siguin aplicables, i particularment atenent el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i als drets que assisteixen als Usuaris conforme a la política de privadesa d'aquest Lloc Web.

4. DISPONIBILITAT

Todos los pedidos de compra recibidos por https://samartshop.com/ a través del Sitio Web están sujetos a la disponibilidad de los productos y/o a que ninguna circunstancia o causa de fuerza mayor (clàusula nou d'aquestes Condicions) afecte el subministrament dels mateixos i/o la prestació dels serveis. Si es produïssin dificultats quant al subministrament de productes o no quedessin productes en estoc, https://samartshop.com/ se compromete a contactar al Usuario y reembolsar cualquier cantidad que pudiera haber sido abonada en concepto de importe. Això serà igualment aplicable en els casos en què la prestació d'un servei esdevingués irrealitzable.

5. PREUS I PAGAMENT

Els preus exhibits al Lloc Web són els finals, a Euros (€) i inclouen els impostos, llevat que per exigència legal, especialment pel que fa a l'IVA, s'assenyali i apliqui qüestió diferent.

Les despeses d'enviament es troben incloses en els preus finals dels productes tal com es mostren al Lloc Web. Així, https://samartshop.com/ realiza los servicios de entrega y/o envío a través de: correu, DHL.

En cap cas el Lloc Web no afegirà costos addicionals al preu d'un producte o servei de forma automàtica., sinó només aquells que l'Usuari hagi seleccionat i elegit voluntàriament i lliurement.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, pero los posibles cambios no afectarán a los pedidos o compras con respecto a los que el Usuario ya haya .

Els mitjans de pagament acceptats seran: Tarjeta de crédito o débito

Així mateix, el Usuario podrá pagar todo o parte del precio de la compra con una tarjeta regalo y/o una tarjeta abono emitida por https://samartshop.com/ y/o Samantha Julieth Martínez Rodriguezsamartshop.com.

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat bancària emissora de les mateixes, si aquesta entitat no autoritza el pagament, https://samartshop.com/ no será responsable por ningún retraso o falta de entrega y no podrá formalizar ningún contrato con el Usuario.

Una vez que https://samartshop.com/ reciba la orden de compra por parte del Usuario a través del Sitio Web, es farà una preautorització a la targeta que correspongui per assegurar que hi ha fons suficients per completar la transacció. El càrrec a la targeta es farà en el moment que s'enviï a l'Usuari la confirmació d'enviament i/o confirmació del servei que es presta en forma i, si és el cas, lloc establerts.

En tot cas, al hacer clic enComprar, Reservarel Usuario confirma que el método de pago utilizado es suyo, què, si és el cas, és el legítim posseïdor de la targeta regal o de la targeta abonament.

6. ENTREGA

En els casos en què sigui procedent realitzar el lliurament físic del bé contractat, els lliuraments s'efectuaran a l'àmbit del següent territori: espanya (Península i Balears)

Exceptuant aquells casos en què hi hagi circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, si és el cas, derivades de la personalització dels productes, la comanda de compra consistent en els productes relacionats a cada confirmació de compra serà lliurada en el termini assenyalat al Lloc Web segons el mètode d'enviament seleccionat per l'Usuari i, en tot cas, en el termini màxim de 30 dies naturals a comptar des de la data de la confirmació de la comanda.

Si per algun motiu, que li fos imputable, https://samartshop.com/ no pudiera cumplir con la fecha de entrega, contactarà a l'Usuari per informar-vos d'aquesta circumstància i, aquest podrà triar seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es fan en dies laborables.

Si resulta impossible efectuar el lliurament de la comanda per absència de l'Usuari, la comanda podria ser tornada al magatzem. No obstant això, el transportista deixaria un avís explicant on es troba la comanda i com fer perquè sigui lliurat de nou.

Si l'Usuari no estarà al lloc de lliurament a la franja horària convinguda, debe ponerse en contacto con https://samartshop.com/ para convenir la entrega otro día.

En cas que transcorrin 30 dies des que la seva comanda estigui disponible per al lliurament, y no haya sido entregado por causa no imputable a https://samartshop.com/, https://samartshop.com/ entenderá que el Usuario desea desistir del contrato y éste se considerará resuelto. Com a conseqüència de la resolució del contracte, tots els pagaments rebuts de l'Usuari us seran retornats, a excepció de les despeses addicionals resultants de lelecció pròpia de lUsuari duna modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que ofereix el Lloc Web, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies naturals des de la data en què es considera resolt el contracte.

No obstant això, l'Usuari ha de tenir present que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional que li podrà ser repercutit.

A efectes de les presents Condicions, s'entendrà que s'ha produït el lliurament o que la comanda ha estat lliurada en el moment en què l'Usuari o un tercer indicat per l'Usuari adquireixi la possessió material dels productes, el que s'acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l'adreça de lliurament convinguda.

Els riscos que es puguin derivar dels productes seran a càrrec de l'Usuari a partir del moment del seu lliurament. El Usuario adquiere la propiedad de los productos cuando https://samartshop.com/ recibe el pago completo de todas las cantidades debidas en relación a la compra o adquisición efectuada, incloses les despeses d'enviament, o bé en el moment del lliurament, si ésta tiene lugar en un momento posterior a la recepción completa del importe objeto de pago por https://samartshop.com/.

De conformitat amb el que disposa la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit (IVA), les comandes de compra per al seu lliurament i/o prestació s'entenen localitzades al territori d'aplicació de l'IVA espanyol si la direcció de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l'article concret de què es tracti.

7. MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

Es posa en coneixement de l'Usuari que en cas que detecti que s'ha produït un error en introduir dades necessàries per processar la seva sol·licitud de compra al Lloc Web, podrá modificar los mismos poniéndose en contacto con https://samartshop.com/ a través dels espais de contacte habilitats al Lloc Web, y, si és el cas, mitjançant aquells habilitats per contactar amb el servei d'atenció al client, i/o utilitzant les dades de contacte facilitades a la clàusula primera (Informació general). Així mateix, aquestes informacions també podrien solucionar-se per l'Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web.

En qualsevol cas, l'Usuari, antes de hacer clic enComprar, Reservar“, te accés a l'espai, carretó, o cistella on es van anotant les vostres sol·licituds de compra i podeu fer modificacions.

De la mateixa manera, es remet a l'Usuari a consultar l'Avís Legal i Condicions Generals d'Ús i, en concret, la Política de Privadesa per demanar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (GDPR) ia la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

8. DEVOLUCIONS

En els casos en què l'Usuari adquirís productes a través del Lloc Web del titular, us assisteixen una sèrie de drets, tal com s'enumeren i descriuen a continuació:

Dret de Desistiment

L'Usuari, com a consumidor i usuari, realitza una compra al Lloc Web i, per tant us assisteix el dret a desistir d'aquesta compra en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

Aquest termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que l'Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, adquirió la posesión material de los bienes adquiridos en el Sitio Web de https://samartshop.com/ o en caso de que los bienes que componen su pedido se entreguen por separado, als 14 dies naturals del dia que l'Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material del darrer d'aquests béns que componien una mateixa comanda de compra, o en cas de tractar-se d'un contracte de serveis, als 14 dies naturals des del dia de la celebració del contracte.

Per exercir aquest dret de desistiment, el Usuario deberá notificar su decisión a https://samartshop.com/. Podrà fer-ho, si és el cas, a través dels espais de contacte habilitats al Lloc Web.

L'Usuari, independentment del mitjà que esculli per comunicar la seva decisió, ha d'expressar de manera clara i inequívoca que és la seva intenció desistir del contracte de compra. En tot cas, el Usuario podrá utilizar el modelo de formulario de desistimiento que https://samartshop.com/ pone a su disposición como parte anexada a estas Condiciones, tanmateix, el seu ús no és obligatori.

Per complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistir sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

En cas de desistiment, https://samartshop.com/ reembolsará al Usuario todos los pagos recibidos, incloses les despeses d'enviament (amb l'excepció de les despeses addicionals elegides per l'Usuari per a una modalitat d'enviament diferent de la modalitat menys costosa oferta al Lloc Web) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a més tardar a 14 días naturales a partir de la fecha en la que https://samartshop.com/ es informado de la decisión de desistir por el Usuario.

https://samartshop.com/ reembolsará al Usuario utilizando el mismo método de pago que empleó este para realizar la transacción inicial de compra. Aquest reemborsament no generarà cap cost addicional a l'Usuari. No obstant això, https://samartshop.com/ podría retener dicho reembolso hasta haber recibido los productos o artículos de la compra, o fins que l'Usuari presenti una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

El Usuario puede devolver o enviar los productos a https://samartshop.com/ en: Carrer de Camprodon 34

I ho haurà de fer sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 días naturales a partir de la fecha en que https://samartshop.com/ fue informado de la decisión de desistimiento.

L'Usuari reconeix que ha d'assumir el cost directe de devolució (transport, lliurament) dels béns, si s'incorregués en algun. A més, serà responsable de la disminució de valor dels productes resultant d'una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

L'Usuari reconeix saber que hi ha excepcions al dret de desistiment, tal com es recull a l'article 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. De manera enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas de: productes personalitzats; productes que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa; CDs/DVD de música o vídeo sense el seu embolcall, tal com es precinta a fàbrica; productes que per raons d'higiene o de la salut van precintats i han estat desprecintats després de l'entrega.

En aquest mateix sentit es regeix la prestació d'un servei que l'usuari pogués contractar en aquest lloc web, doncs aquesta mateixa Llei estableix que no assistirà el dret de desistiment als usuaris quan la prestació del servei ha estat completament executada, o quan hagi començat, amb el consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per part seva que és conscient que, una vez que el contrato haya sido completamente ejecutado por https://samartshop.com/, haurà perdut el dret de desistiment.

En tot cas, no es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura del mateix, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en què es van lliurar o que hagin patit algun dany després del lliurament.

Així mateix, s'han de tornar els productes usant o incloent tots els seus embolcalls originals, les instruccions i altres documents que si escau els acompanyin, a més d'una còpia de la factura de compra.

Al següent enllaç es pot descarregar el Model de formulari de desistiment:

Devolució de productes defectuosos o error a l'enviament

Es tracta de tots aquells casos en què l'Usuari considera que, en el moment del lliurament, el producte no s'ajusta a allò estipulat al contracte o comanda de compra, i que, per tant, deberá ponerse en contacto con https://samartshop.com/ inmediatamente y hacerle saber la disconformidad existente (defecte/error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte que es faciliten a l'apartat anterior (Dret de Desistiment).

L'Usuari serà aleshores informat sobre com procedir a la devolució dels productes, i aquests, una vegada tornats, seran examinats i s'informarà a l'Usuari, dins un termini raonable, si escau el reemborsament o, si és el cas, la substitució del mateix.

El reemborsament o la substitució del producte s'efectuarà com més aviat millor i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en què us enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l'article no conforme.

L'import abonat per aquells productes que siguin retornats a causa d'algun defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament, incloses les despeses de lliurament i els costos en què hagués pogut incórrer l'Usuari per fer la devolució. El reemborsament s'efectuarà pel mateix mitjà de pagament que l'usuari va utilitzar per pagar la compra.

En tot cas, s'estarà sempre als drets reconeguts a la legislació vigent en cada moment per a l'Usuari, com a consumidor i usuari.

Garanties

L'Usuari, com a consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pugui adquirir a través d'aquest Lloc Web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, respondiendo https://samartshop.com/, per tant, per la manca de conformitat dels mateixos que es manifesti en un termini de dos anys des del lliurament del producte.

En aquest sentit, s'entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que: se ajusten a la descripción realizada por https://samartshop.com/ y posean las cualidades presentadas en la misma; siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus; i presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte del mateix tipus i que en siguin fonamentalment esperables. Quan això no sigui així respecte dels productes lliurats a l'Usuari, aquest haurà de procedir tal com s'indica a l'apartat Devolució de productes defectuosos o error a l'enviament. No obstant això, alguns dels productes que es comercialitzen al Lloc Web, podrien presentar característiques no homogènies sempre que aquestes derivin del tipus de material amb què s'han fabricat, i que per tant formaran part de l'aparença individual del producte, i no seran un defecte.

D'altra banda, podria arribar a donar-se el cas que l'Usuari adquireix al Lloc Web un producte d'una marca o de fabricació per un tercer. En aquest cas, i considerant l'Usuari que és un producte defectuós, aquest també té la possibilitat de posar-se en contacte amb la marca o fabricant responsable del producte per esbrinar com exercir el seu dret de garantia legal directament davant d'aquests durant els dos anys següents al lliurament dels productes esmentats. Per això, l'usuari ha d'haver conservat tota la informació en relació amb la garantia dels productes.

9. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Llevat de disposició legal en sentit contrari, https://samartshop.com/ no aceptará ninguna responsabilidad por las siguientes pérdidas, amb independència del seu origen:

 • qualssevol pèrdues que no fossin atribuïbles a cap incompliment per part seva;
 • pèrdues empresarials (incloent lucre cesant, d'ingressos, de contractes, d'estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes); o de
 • tota altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per ambdues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre ambdues parts.

Igualment, https://samartshop.com/ también limita su responsabilidad en cuanto a los siguientes casos:

 • https://samartshop.com/ aplica todas las medidas concernientes a proporcionar una visualización fiel del producto en el Sitio Web, no obstant això no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir a causa de la falta de resolució de la pantalla, o problemes del navegador que s'utilitzi o altres d'aquesta índole.
 • https://samartshop.com/ actuará con la máxima diligencia a efectos de poner a disposición de la empresa encargada del transporte del producto objeto del pedido de compra. No obstant això, no es responsabilitza per perjudicis provinents d'un mal funcionament del transport, especialment per causes com vagues, retencions a carreteres, i en general qualsevol altres pròpies del sector, que derivin en retards, pèrdues o furts del producte.
 • Errors tècnics que per causes fortuïtes o d'una altra índole, impedeixin un funcionament normal del servei a través d'internet. Manca de disponibilitat del Lloc Web per raons de manteniment o altres, que impida disponer del servicio. https://samartshop.com/ pone todos los medios a su alcance a efectos de llevar a cabo el proceso de compra, pagament i enviament/lliurament dels productes, no obstant això, s'eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major.
 • https://samartshop.com/ no se hará responsable del mal uso y/o del desgaste de los productos que hayan sido utilizados por el Usuario. Al mateix temps, https://samartshop.com/ tampoco se hará responsable de una devolución errónea realizada por el Usuario. És responsabilitat de l'Usuari tornar el producte correcte.
 • En general, https://samartshop.com/ no se responsabilizará por ningún incumplimiento o retraso en el cumplimiento de alguna de las obligaciones asumidas, quan aquest es degui a esdeveniments que estan fora del seu control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major, i aquesta podrà incloure, a manera enunciativa però no exhaustiva:
  • Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
  • Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) les amenaces els preparatius de guerra.
  • Foc, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
  • Impossibilitat de fer servir trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públic o privat.
  • Impossibilitat d'utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
  • Actos, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

D'aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, y https://samartshop.com/ dispondrá de una ampliación en el plazo para cumplirlas por un periodo de tiempo igual al que dure la causa de fuerza mayor. https://samartshop.com/ pondrá todos los medios razonables para encontrar una solución que le permita cumplir con sus obligaciones a pesar de la causa de fuerza mayor.

10. COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS

Mitjançant l'ús d'aquest Lloc Web, el Usuario acepta que la mayor parte de las comunicaciones con https://samartshop.com/ sean electrónicas (correu electrònic o avisos publicats al Lloc Web).

A efectes contractuals, l'Usuari consenteix a utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, información y demás comunicaciones que https://samartshop.com/ envíe de forma electrónica cumplen con los requisitos legales de ser por escrito. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per llei a l'Usuari.

El Usuario puede enviar notificaciones y/o comunicarse con https://samartshop.com/ a través de los datos de contacto que en estas Condiciones se facilitan y, si és el cas, a través dels espais de contacte del Lloc Web.

Igualment, llevat que s'estipuli el contrari, https://samartshop.com/ puede contactar y/o notificar al Usuario en su correo electrónico o en la dirección postal facilitada.

11. RENÚNCIA

Ninguna renuncia de https://samartshop.com/ a un derecho o acción legal concreta o la falta de requerimiento por https://samartshop.com/ del cumplimiento estricto por el Usuario de alguna de sus obligaciones supondrá, ni una renúncia a altres drets o accions derivats d'un contracte o de les condicions, ni exonerarà l'Usuari del compliment de les obligacions.

Ninguna renuncia de https://samartshop.com/ a alguna de las presentes Condiciones o a los derechos o acciones derivados de un contrato surtirá efecto, tret que s'estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i es comuniqui a l'Usuari per escrit.

12. NUL·LITAT

Si alguna de les presents Condicions fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat.

13. ACORD COMPLET

Las presentes Condiciones y todo documento al que se haga referencia expresa en estas constituyen el acuerdo íntegro existente entre el Usuario y https://samartshop.com/ en relación con el objeto de compraventa y sustituyen a cualquier otro pacto, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts.

El Usuario y https://samartshop.com/ reconocen haber consentido la celebración de un contrato sin haber confiado en ninguna declaración o promesa hecha por la otra parte, excepte allò que figura expressament esmentat a les presents Condicions.

14. PROTECCIÓ DE DADES

La información o datos de carácter personal que el Usuario facilite a https://samartshop.com/ en el curso de una transacción en el Sitio Web, seran tractats d'acord amb el que estableix la Política de Privadesa o de protecció de dades (continguda, si és el cas, a l'Avís Legal i Condicions Generals d'Ús). En accedir, navegar i/o utilitzar el Lloc Web l'Usuari consenteix el tractament d'aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són veraces.

15. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L'accés, navegació i/o ús d'aquest Lloc Web i els contractes de compra de productes a través del mateix es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi o estigui relacionat amb l'accés, navegació i/o ús del Lloc Web, o amb la interpretació i execució d'aquestes Condicions, o con los contratos de venta entre https://samartshop.com/ y el Usuario, serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

16. QUEIXES I RECLAMACIONS

El Usuario puede hacer llegar a https://samartshop.com/ sus quejas, reclamacions o qualsevol altre comentari que vulgueu realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d'aquestes Condicions (Informació General).

A més, https://samartshop.com/ dispone de hojas oficiales de reclamación a disposición de los consumidores y usuarios, y que estos pueden solicitar a https://samartshop.com/ en cualquier momento, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d'aquestes Condicions (Informació General).

Així mateix, si de la celebración de este contrato de compra entre https://samartshop.com/ y el Usuario emanara una controversia, l'Usuari com a consumidor pot sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies, d'acord amb el Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) 2006/2004 i la Directiva 2009/22/CE. Podeu accedir a aquest mètode a través del següent lloc web: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Este documento de Condiciones Generales de Compra ha sido creado mediante el generador de plantilla de condicions generals de compra online el día 17/07/2021.